Увеличава оборота и печалбата
Задържа съществуващите клиенти
Привлича нови клиенти
Разширява пазарния дял
Популяризира марката
Нов канал за продажби

Какво е Medal Sales

Medal Sales е услуга, част от Платформата Medal,
осигуряваща нов канал за продажби чрез предоставяне на награди.

Medal е платформа обединяваща услуги за бизнес клиенти, благотворителни организации, партньори и разработчици, чрез които крайни клиенти събират и използват виртуални единици наречени медали.

Медали могат да се събират и използват по различни начини в постоянно разрастваща се мрежа от търговци.

Medal включва услугите Събиране и използване на медали (Medal Wallet), Маркетинг в Medal (Medal Marketing), Продажби в Medal (Medal Sales) и Интеграция в Medal (Medal Connect).

Medal Wallet e услуга за събиране и използване на медали, предназначена за крайни клиенти - членове.

Бизнес клиентите участват в платформата чрез услугите Medal Marketing и Medal Sales като съответно търговци за събиране на медали, стимулиращи различни потребителски активности, и търговци за използване на медали.

Medal Connect e партньорска програма, улесняваща интеграцията и ползването на услугите на платформата от участниците в тях.

Достъпът и ползването на услугите в Medal се осъществява чрез TIDIT ID - единен универсален профил за всички услуги на TIDIT.

Услугите на платформата са достъпни в различни среди - на място, онлайн, мобилна и по телефона, и през различни устройства, в това число и през мобилни приложения.

Платформата Medal сe оперира от ТИДИТ, работи на територията на България и е безсрочна.

Награди

Услугата предоставя възможност за награждаване под различни форми:
Стоки и услуги
Награждавайте с продуктите и услугите си на всички членове в плаформата
Ваучери
Награждавайте с ваучери за пазаруване и подаръци
Дарения
Увеличете даренията по благотворителните си каузи

Медали

Вашите клиенти използват събраните медали за награждаване с единен курс за използване
100| = 1 лв.
единен курс за използване

Събраните медали не губят своята валидност във времето

За кого е подходяща

Medal Sales е подходяща за търговци на стоки и услуги на дребно, ваучери и за благотворителни организации
Стоки и услуги
 • С относително ниски цени
 • За ежедевна или честа употреба
 • Търговци в силно конкурентна среда
 • Онлайн търговци
 • Доставчици на онлайн услуги
Ваучери
 • Ваучери за пазаруване
 • Подаръчни ваучери
 • Сайтове за групово пазаруване
 • Издатели на онлайн ваучери
Дарения
 • Каузи
 • Онлайн дарения
 • Благотворителни картички
 • Стоки за дарение

Какво получават клиентите ви

 • Събират медали в единна сметка
 • Използват медалите без ограничение за различни награди стоки и услуги, ваучери, дарения
 • Идентификацията на място е чрез мобилен телефон
 • Достъпно във всички среди и от различни устройства
 • Заедно с цялото семейство в обща сметка
 • Родителски контрол и управление на семейния бюджет
 • Персонализирани оферти, марки, бюлетин и интерфейс
 • Анализ на потреблението си
 • Нива, различни мисии и забавни игри
 • Възможност за споделяне в социалните медии
 • Сигурно и защитено ползване
 • Бърза и самостоятелна регистрация
 • Безплатен абонамент и ползване

Какво получавате вие

 • Нов канал за продажби
 • Увеличава оборота и печалбата
  Награждаване със стоки, услуги и ваучери и стимулиране на даренията
 • Задържа клиентите
  Увеличава лоялността; Намалява текучеството
 • Привлича нови клиенти
  Дава достъп до цялата клиентска база на Платформата и до всички членове на семейството
 • Разширява пазарния ви дял
  Осигурява конкурентно предимство и ръст на продажбите
 • Популяризира марката
  Подпомага познаваемостта на марката, продуктовата гама и на търговските обекти
 • Осигурява cross и up-sale
  Насърчава определено потребителско поведение и целево потребление
 • Добавя стойност
  Възможност за събиране на медали и при награждаване

Предимства

 • Плащане при ползване (CPA)
  Плаща се на база одобрено награждаване
 • За всички видове търговски обекти
  Физически търговски обект, уеб сайт, мобилно приложение, телефон за поръчка
 • Независим оператор
  Управлява се от TIDIT - професионален оператор на Платформата Medal
 • Иновативна
  Модерни начини за ползване във всички среди; базирана на мобилни устройства, а не на карти
 • Гъвкава
  Кратки тарифни цикли
 • Готово решение
  Без нужда от разработка, управление, поддръжка; възможност за старт без интеграция

Готово решение

Общо
 • Персонален акаунт мениджър
 • Независим професионален оператор
Маркетинг
 • Представяне в Платформата Medal
 • Брандиране на търговските обекти
 • Рекламни материали
Пълна техническа обезпеченост
 • POS терминал с мобилно приложение Medal Register
 • Платформа за управление и анализ на ползването на услугата в реално време
 • Възможност за интеграция на касовата ви система от различни доставчици – вижте интегрираните системи
 • Специална платформа за вашия технически екип, за улеснена интеграция на услугата
Поддръжка
 • Помощен център за крайни клиенти
 • Пълна документална обезпеченост, отчетност в реално време, възможност за гъвкави тарифни цикли
 • Дистанционно управление, мониторинг и контрол чрез интерфейсите на услугата
 • Възможност за приключване и равняване на каса
 • Помощен център на услугата

Широко приложима

Услугата е приложима за всички видове търговски обекти,
във всички среди – на място, онлайн, мобилно и по телефона.
Физически търговски обект
Уеб сайт
Мобилно приложение
Телефон за поръчки

Сигурна и защитена

 • Сигурни интерфейси на услугата
 • Системи за мониторинг и контрол за предотвратяване на неправомерни действия
 • Информация в реално време за ползване на услугата
 • Сигурен достъп, съхранение и управление на потребителските данни
 • Проверка в Черен списък
 • Надеждни автоматизирани процедури за валидиране на данни
 • Център за данни с най-високо ниво на защита
 • Внедрени стандарти за сигурност (криптирани комуникации и нива на достъп)
 • Възможност за интегриране на КЕП
 • Надеждно хардуерно и комуникационно оборудване
 • Надеждни процедури и средства за идентификация и автентикация
 • Регистър на всички потребителски активности
 • Авторизация на основните действия чрез ПИН или парола
 • Процедури по оспорване
 • Уведомления за основните действия
 • Дистанционно управление, мониторинг и контрол на интерфейсите на TIDIT
 • Управление и контрол на достъпа на служителите
 • Осигурява контрол върху разходите ви в реално време, чрез автоматично генерираните тарифни позиции
 • Подпомага прилагането на законовите ограничения и предпазване от глоби от различни органи, чрез прилаганите филтри по кампании
 • Администратор на лични данни
 • Базирана на TIDIT ID - виж повече за сигурността на TIDIT ID

Начини на ползване

Медали могат да се събират и използват по различни начини, навсякъде

Интеграции

За по-лесна и бърза интеграция с търговците в Medal, се интегрирахме с по-известните платформи за онлайн търговия и POS системи
  E-commerce Plug-Ins