Нов канал за приходи
Спомага за привличането на нови клиенти
Задържа настоящите клиенти

Какво е Medal Connect

Medal Connect е партньорскa програмa, осигуряваща нов канал за приходи
чрез интегриране на услугите на платформата Medal.

Medal е платформа обединяваща услуги за бизнес клиенти, благотворителни организации, партньори и разработчици, чрез които крайни клиенти събират и използват виртуални единици наречени медали.

Медали могат да се събират и използват по различни начини в постоянно разрастваща се мрежа от търговци.

Medal включва услугите Събиране и използване на медали (Medal Wallet), Маркетинг в Medal (Medal Marketing), Продажби в Medal (Medal Sales) и Интеграция в Medal (Medal Connect).

Medal Wallet e услуга за събиране и използване на медали, предназначена за крайни клиенти - членове.

Бизнес клиентите участват в платформата чрез услугите Medal Marketing и Medal Sales като съответно търговци за събиране на медали, стимулиращи различни потребителски активности, и търговци за използване на медали.

Medal Connect e партньорска програма, улесняваща интеграцията и ползването на услугите на платформата от участниците в тях.

Достъпът и ползването на услугите в Medal се осъществява чрез TIDIT ID - единен универсален профил за всички услуги на TIDIT.

Услугите на платформата са достъпни в различни среди - на място, онлайн, мобилна и по телефона, и през различни устройства, в това число и през мобилни приложения.

Платформата Medal сe оперира от ТИДИТ, работи на територията на България и е безсрочна.

Медали

Виртуални единици,
които могат да се събират и използват по различни начини.
100| = 1 лв.
единен курс за използване

Събраните медали не губят своята валидност във времето

За кого е предназначена

Разработчици на касов софтуер
Интегрирайте вашите касови системи, за да печелите допълнително от регистрирането на всяка покупка и всяко награждаване!
Доставчици на платежни услуги
Интегрирайте вашият платежен инструмент, за да печелите допълнително от регистрирането на всяка покупка и всяко награждаване
Портали за електронна търговия
Интегрирайте вашия уеб сайт, за да печелите от регистрирането на всяка покупка!
Търговци в Medal с обслужващ персонал
Мотивирайте вашите служители с допълнително възнаграждение за регистриране на всяка покупка и всяко награждаване!

Сигурна и защитена

 • Сигурни интерфейси на услугата
 • Системи за мониторинг и контрол за предотвратяване на неправомерни действия
 • Информация в реално време за ползване на услугата
 • Проверка в Черен списък на регистрирани и заявени активности при интегрирани търговци
 • Надеждни автоматизирани процедури за валидиране на данни при интегрирани търговци
 • Център за данни с най-високо ниво на защита
 • Внедрени стандарти за сигурност (криптирани комуникации и нива на достъп)
 • Възможност за интегриране на КЕП
 • Надеждни процедури и средства за идентификация и автентикация
 • Регистър на всички потребителски активности при интегрирани търговци
 • Авторизация на основните действия чрез ПИН или парола
 • Уведомления за основните действия
 • Дистанционно управление, мониторинг и контрол на интерфейсите на TIDIT
 • Управление и контрол на достъпа на служителите
 • Администратор на лични данни
 • Базирана на TIDIT ID - виж повече за сигурността на TIDIT ID